Produkt Kunder Erfaring

Stærkere faglighed & færre utilsigtede hændelser

Devices

Strukturet sidemandsoplæring

Digitale træningsplaner til telefon, tablet og computer med overblik for alle interessenter

Operationel kompetencestyring

Overblik over personer, roller og kompetenceniveauer tænkt sammen med træningsplaner

Vejledninger på stedet

Video, billeder og instruktioner knyttet til et fysisk sted eller dokument

Sidemandsoplæring med struktur og overblik

SOM MEDARBEJDER

Som medarbejder

Hvad skal jeg lære? Hvem skal lære mig op? Hvem kan jeg gå til med spørgsmål? Det skaber Champ overblikket over. Samtidig reduceres oplæringstiden og medarbejdere oplever sig hurtigere som kompetente i jobbet.

SOM MENTOR & EKSPERT

Som mentor & ekspert

For en mentor eller en ekspert vises de medarbejdere, træningsforløb og –opgaver, som de er ansvarlige for. Og de kan have fokus på de vigtigere dele af oplæringen, som kan reducere antallet af utilsigtede hændelser og forebygge arbejdsskader.

Typisk indhold

 • Velkommen til...
 • Introduktion til procedurer
 • Rehabilitering
 • Udstyr / Hjælpemidler
 • Utilsigtede hændelser

BETYDNING FOR ORGANISATIONEN

 • Kortere oplæringstid med mindre variation
 • Reduktion af utilsigtede hændelser
 • Nye medarbejdere oplever sig hurtigere som en succes
 • Mere udbredt anvendelse af vejledninger
 • Forebyggelse af arbejdsskader

Vejledninger og instruktioner gjort tilgængelige

Champ links

På stedet & i situationen

Placer ”Champ Link” på hjælpemidler og på steder hvor der f.eks er behov for at foretage løft og forflytninger.

Champ links phone

Når der er brug for det

Indtast ”Champ Link” og der er adgang til vejledning og instruktion, når der er brug for det.

I velegnede formater

I velegnede formater

Champ understøtter visning af video, billeder, tekst og dokumenter. Der kan også linkes til intranet og andre eksisterende systemer.

Træning tænkt ind i din kompetencematrix

Competence matrix

Overblik ét sted

Alle organisationens kompetencematrixer er samlet ét sted og status på igangværende træningsforløb er integreret. Hvem er i træning til hvilke opgaver? Sker der den fremdrift i oplæringen, som er aftalt?

Leders cockpit

Igangsætning af træningsforløb og valg af mentor. F.eks. når den nye vikar tiltræder. Eller når en medarbejder flytter fra en afdeling eller center til et andet. Eller fra nattevagt til dagvagt.

Funktioner

 • 4 kompetenceniveauer
 • Status på træningsforløb
 • Kompetencegab ift. mål

Træningsmateriale & vejledninger skabt på stedet

Tag billede eller video

Tag billede eller video

Brug din telefon eller tablet til at tage en video eller et billede, som du normalt gør.

Upload via Champ app

Upload via Champ app

Upload video eller billeder i Champ med tre klik og tilføj måske noter.

Sæt i spil

Sæt i spil

Indsæt materiale i træningsplaner eller forbind dem til dokumenter eller fysiske steder med Champ Links.