Produkt Kunder Erfaring

Regnskab & Administration

Talnørder - med vilje og sjæl

"Vi er talnørder” fortæller Henrik og fortsætter ”Vores kunder er selvstændige og små og mellemstore virksomheder. For mange af dem er bogholderi og regnskab en administrativ opgave der skal overstås og som indimellem bliver udskudt. Her skal vi være både forstående og være dem der presser på - og samtidig rådgive både ejer og virksomhed i økonomiske spørgsmål”

Derfor arbejder Regnskab & Administration med en vision og et sæt værdier hvor det at være kundens økonomiske navigatør kommer af et engagement i kundens virksomhed, der bygger på interesse, troværdighed og glæde.

”Det er erfarne folk - ofte lidt grå i toppen - med den livserfaring, ro og ansvarlighed, som det giver. Personlighed betyder meget for os - og vi skal evne at få tingene sagt, så økonomi er til at forstå for vores kunder”

Og der ser ud til at det lykkedes. Regnskab & Administration er vokset til i dag 21 medarbejdere og en mere på vej her til den 1.

Behov

Behov for at systematisere vidensområder og få struktur på den løbende ajourføring, der kommer af lovgivningsmæssige ændringer.

Løsning

Regnskab & Administration får et samlet kompetenceoverblik bygget op om veldefinerede roller med tilhørende vidensområder og et entydigt vidensejer ansvar.

Resultater

Med Champ bliver individuel viden til virksomheds-tilgængelig viden og afgørende viden overleveres fra medarbejder til medarbejder.

Behov for overblik over vidensområder og kompetencer i en voksende organisation

Med den store vækst i kunder og medarbejdere oplevede Henrik et behov for at få et struktureret overblik over de vidensområder, som Regnskab & Administration arbejder med. Med de flere medarbejdere kom også flere kompetenceområder til, og der opstod behov for at få et overblik over, hvordan kompetencerne er fordelt blandt medarbejderne.

”Med Champ løsningen så det ud til, at vi kunne få struktureret vores roller og ikke mindst få systematiseret vores vidensområder. Med til det hører også at få koordineret den løbende opdatering af vores viden, der er behov for med de regelmæssige lovændringer på vores fagområder. Og vores forventninger er blevet indfriet”

Roller med supplerende vidensområdet og et samlet kompetenceoverblik

Den Champ løsning, som Regnskab & Administration har bygget op består af de klassiske økonomiroller: bogholder, lønbogholder, budgettering og revisor kombineret med en særlig elevrolle og en mentorrolle. Derudover har den en række specialroller som f.eks. GDPR/Persondataforordning og RPA/Robotic Process Automation.

Ud over en række obligatoriske vidensområder som registrering af virksomhed og årsregnskab rummer flere af rollerne også supplerende vidensområder - altså vidensområder, som ikke alle, der bestrider rollen, nødvendigvis skal have, men supplerende områder som en eller flere medarbejdere kan have et eller flere af. Det er f.eks. generationsskifte, virksomhedsoverdragelse og personalelovgivning.

Til hvert vidensområde er der knyttet en vidensejer samt en eller flere eksperter. Og hver enkelt medarbejder er trådt ind i en eller flere roller.

Implementeringen er foretaget hen over efteråret. Først med en indledende definition af roller og vidensområder som efterfølgende er kvalitetssikret gennem dialog med de kommende vidensejere på områderne. Regnskab og Administration gennemførte derefter en pilot med de tre senest ansatte medarbejdere inden rolle/medarbejder fordelingen for hele virksomheden blev foretaget, byggende på individuelle samtaler med hver enkelt medarbejder.

Henrik

Vores forventninger er blevet indfriet

Med Champ løsningen så det ud til, at vi kunne få struktureret vores roller og ikke mindst få systematiseret vores vidensområder. Med til det hører også at få koordineret den løbende opdatering af vores viden, der er behov for med de regelmæssige lovændringer på vores fagområder. Og vores forventninger er blevet indfriet.

Henrik Berg Svendsen

Regnskab & Administration

Transparent struktur og tilgængelig viden er de væsentligste gevinster

”Det første resultat vi stod med, er en transparent struktur, hvor roller og kompetencer er veldefinerede og tilgængelige for alle medarbejdere”, beretter Henrik.

”Vi har en fælles definition af hver rolle, hvad der skal til for at bestride rollen og hvem af vores medarbejdere, der i dag kan bestride rollen. Det har også givet os en ensartet oplæring af medarbejdere, hvor vi har en vished for, at afgørende viden overleveres til nye medarbejdere. Og for de mere erfarne medarbejdere giver de definerede roller med tilhørende supplerende vidensområder anskuelige retninger og muligheder for den enkelte medarbejders egen faglige udvikling.”

Det vigtigste for Henrik og Regnskab & Administration er utvivlsomt at Champ også bidrager til at skabe virksomhedstilgængelig viden.

”Hvor det i dag er den enkelte medarbejders opgave at holde sig ajour på alle relevante vidensområder, så får vi med Champ en afklaring af hvem der ved hvad, og hvem der har chefredaktøropgaven med at holde viden ajour på området for kollegerne i virksomheden. Viden, der i dag er individuel, bliver fælles - bliver til virksomhedstilgængelig viden. Hvor meget tid vi bruger på at hver enkelt selv holder sig ajour på de relevante vidensområder, ved vi reelt ikke. Men jeg føler mig overbevidst om, at vi fremover kommer til at bruge langt færre timer på at holde os ajour, når vi som medarbejdere ved, hvor vi kan henvende os for at få den nyeste viden.”