Produkt Kunder Erfaring

Peder Olsen & Søn

100 år med fokus på kundeservice

Her små tre uger før Peder Olsen & Søn fejrer deres 100-års jubilæum er vi på besøg hos kørselsleder Michael Mertov for at høre om hans og Peder Olsen & Søn´s erfaringer med Champ løsningen. Det begyndte i 1919 med heste og vogn som forretningskusk i Oluf Bagers Gade og har udviklet sig til en af de største vognmandsforretninger i Danske Fragtmænd med tæt på 100 chauffører og 75 ruter, der hver dag skal betjenes.

”Hvor vi tidligere talte med kunderne næsten hver dag i telefonen, så sker bestillingerne nu digitalt. Og vores daglige kontakt med kunderne er nu udelukkende gennem vores chauffører. Derfor er det vigtigt at vi oplærer vores chauffører til at betjene og servicere vores kunder. Og med tæt på 100 mand er det afgørende at holde overblikket.”

Samtidig er sikkerhed og forebyggelse af ulykker meget magtpålæggende for Michael Mertov. Det er her Champ kommer ind i billedet – med digitale træningsplaner, der hjælper både nye og erfarne chauffører.

Behov

Behov for en struktureret oplæring af nye medarbejdere og en systematisk løbende træning af eksisterende medarbejdere. Herudover et ønske om at holde styr på hvilke chauffører, der kan køre hvilke ture.

Løsning

Med Champ løsningen har Peder Olsen & Søn en struktureret træningsplan af såvel nye som erfarne medarbejdere – og dokumentation for den gennemførte træning.

Resultat

Champ giver et samlet overblik over chauffører og ruter, hvilket gør den daglige planlægning så meget nemmere.

Den rigtige viden og den tilstrækkelige oplæring

”Tidligere var vores personalehåndbog blot i print – og når medarbejderen én gang havde fået sit eksemplar, så blev det ikke opdateret, når der skete ændringer. Og samtidig skete oplæringen af den nye medarbejder mere efter den enkelte erfarne chaufførs vurdering end efter en systematik og struktur, hvor vi er sikre på at medarbejderen bliver trænet og instrueret som godt som vi gerne vil have det.”

Med løbende 15 elever og 5 – 10 nye medarbejdere om året hos Peder Olsen & Søn, er det vigtigt at have styr på introduktionen af de nye. Lige fra checklisten over, hvad den nye medarbejder skal have – arbejdstøj, låsebrik, mobiltelefon - over instruktioner i brug af PDA og orientering om interne regler og politikker for alkohol og rygning – til oplæring i sammenkobling af specialkøretøjer og instruktioner i sikkerhed og ulykkesforebyggelse.

Stepvis implementering

Implementeringen tog Michael Mertov fat på gennem at uddanne 2 administratorer, hvis opgave et er at opbygge organisationen med medarbejdere og roller. Rollerne blev i første omgang holdt meget enkelt.

Dels med en generel rolle som medarbejder, hvor politikker, retningslinjer og den første del af onboarding processen ligger. Og dels med en chauffør rolle, hvor de særlige instrukser og træningsforløb, der alene er relevante for chaufførerne, ligger. Nogle få nøglemedarbejdere har været leverandører af indholdet i rollerne – og har prøvekørt Champ løsningen inden den var klar til at blive lanceret for hele chaufførkorpset.

”Vi har fordelt chaufførerne blandt de nøglemedarbejdere, der har været med til at bygge Champ løsningen. Og de nøglemedarbejdere har været igennem de vidensområder, der ligger i Peder Olsen & Søn løsningen med hver enkelt af dem. Og der er blevet taget rigtig godt i mod løsningen” , fortæller Michael.

”Vi lagde ud med ganske få roller. Men ikke særlig langt inde i den fase, hvor vi byggede løsningen kunne vi se, at det ville give mening at udbygge antallet af roller. Så i dag har vi de 75 ture fordelt på 5 geografiske roller. Det betyder, at vi struktureret kan igangsætte træning af den enkelte medarbejder, så han eller hun gennem sidemandsoplæring trænes i at køre den pågældende tur.”

Peder Olsen & Søn

Vished for kvalitet i chaufførernes oplæring

Visheden for at vores chauffører – både de nye og de erfarne – har fået den oplæring og de instruktioner, vi vurderer, der skal til for at levere varerne til vores kunder på en betryggende facon for vores medarbejdere og medtrafikanter og på en ordentlig og serviceminded facon for kunderne er en rigtig god erkendelse at have. Og ikke nok med det – vi kan også dokumentere over for myndighederne at træningen er gennemført, når de spørger

Michael Mertov

Peder Olsen & Søn

Dokumentation og overblik

"Visheden for at vores chauffører – både de nye og de erfarne – har fået den oplæring og de instruktioner, vi vurderer, der skal til for at levere varerne til vores kunder på en betryggende facon for vores medarbejdere og medtrafikanter og på en ordentlig og serviceminded facon for kunderne er en rigtig god erkendelse at have. Og ikke nok med det – vi kan også dokumentere over for myndighederne at træningen er gennemført, når de spørger”, fortæller Michael.

"Ud over denne vished og mulighed for dokumentation, så oplever medarbejderne hos Peder Olsen & Søn som værdsat, fordi virksomheden gør sig anstrengelser for at give dem den rigtige oplæring. Og det giver ifølge Michael Mertov sig også udslag i en højere grad af fastholdelse af medarbejdere. Endelig har vi med de geografiske roller, der rummer vores 75 ture, fået det overblik vi længe gerne har villet have – nemlig overblikket over hvilke chauffører, der har fået oplæring i hvilke ture. Det gør det så meget nemmere gøre den daglige planlægning af ture og chauffører i forbindelse med ferier og sygdom”, slutter Michael Mertov af.